Đóng

Các đơn vị du lịch Lâm Đồng – Bình Thuận trồng rừng ở Tà Năng

10/10/2023

Các đơn vị du lịch Lâm Đồng – Bình Thuận trồng rừng ở Tà Năng

Tiếp tục chiến dịch của dự án TRIỆU CÂY XANH của TropiAd, ngày 29/09/2023 các đơn vị du lịch Lâm Đồng – Bình Thuận cùng TropiAd tham gia hoạt động trồng cây tại rừng Tà Năng.

Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp góp xanh cho rừng, bảo vệ, phục hồi rừng bị hư tổn, giúp cải tạo đất, môi trường và đồng thời tạo cơ hội cho sự phát triển tự nhiên của rừng.

Nguồn báo tại: https://baolamdong.vn/tin-moi-nong/202309/cac-don-vi-du-lich-lam-dong-binh-thuan-rong-rung-o-ta-nang-19603bc/