Đóng

Tâm Trí Lực – Trại huấn luyện người xuất chúng

29/06/2020

Tâm Trí Lực – Trại huấn luyện người xuất chúng

Tâm Trí Lực là một trong những Trung Tâm Đào Tạo về kỹ năng học tập và làm việc cung cấp phương pháp theo khoa học của não bộ, được kỉ lục gia Siêu Trí Nhớ đầu tiên của Việt Nam – Nguyễn Phùng Phong và Cộng sự rút ra từ thực tế, phù hợp với văn hoá và con người Việt Nam.

Không chỉ đào tạo về não bộ, Tâm Trí Lực luôn mang đến những giá trị về mặt tư duy, nuôi dưỡng tâm hồn đẹp, xây dựng sức mạnh tinh thần từ bên trong và phát triển niềm tin vào bản thân cho mỗi học viên.

Outliers Camp – Trại huấn luyện người xuất chúng là một chương trình đào tạo đặc biệt của Tâm Trí Lực, hướng tới truyền thụ cho các bạn trẻ hiểu “Gốc của đạo làm người” trong đó nhấn mạnh về sự hiếu thảo. Các học viên sẽ được trải nghiệm những hoạt động hướng tới tinh thần tự lực, độc lập, kỉ luật… trong lớp và ngoài trời.

Hãy cùng nhìn lại những hoạt động khoá học, trong lần tổ chức trên UP Base Camp- Đại Bình.

TropiAd tự hào khi cùng Tâm Trí Lực triển khai thành công khoá học đặc biệt này.